A SKONDA CSALÁD EREDETE
 


ELSŐ SKONDÁKCSALÁDFÁNKKEZDŐLAP
 

                                   Legendáktól..... a realitásokig......         


Eredet
Jászó
Jászómindszent
Pány
Makranc
Pány, Makranc, Miskolc


Ukrajna
GörögországBohémia

Amerikai                 Egyesült
Államok,

I           Iowa állam


Olaszország

Amerikai Egyesült Államok       
   New Jersey
            
       Pennsylvania
 

 

A családi legendárium négy alapinformációja nyomán indult a kutatásunk. Ezek szerint a
család
Jászóról származik, távolabbról pedig morva eredetű. Valamiféle nemesi karddal
és
címerrel is rendelkezett a család, amely az erdélyi rokonságnál maradt.

A Jászót és történetét körüljárva kiderült, hogy valóban éltek ott és környékén Skondák, de csak a XVIII. sz. közepétöl.
A jászói prépostság a török utáni időben a morva Louka fennhatósága alá került. A tönkrement apátság és gazdasága felvirágoztatása a morva Sauberer András apát tevékenységéhez köthető.
Arra vonatkozó nyom, hogy az ö munkásságával függ össze az ottani Skondák megjelenése, nem igazolódott.

A Jászómindszenten megjelent család a mai napig levezethető családfát, a mi családfánkat alkotja.

Ugyanakkor Pányban, Makarancon és Miskolc környékén is éltek Skondák szórványban.
Kapcsolatunkat eddig nem sikerült kimutatni.

Kapcsolatba kerültünk Harkovban élő ukrán Shkondával is.
Családja a voronyezsi régiójában található Novoselovka községben él nagyszámban. Ők görög származásúnak tudják magukat.


A morva eredet annyiban igazolódott, hogy a XIX. században Amerikába kivándorolt Scondák között volt Bohémiából érkezett. Az 1850-ban született Joseph Sconda
, az 1880-as összeírás szerint az
Iowa állambeli Salt Creak, Tana településen farmerként élt Johanna feleségével, Joseph és Agnes  nevű gyermekeikkel. A gazdaságban két segítőjük is volt.

Sok Sconda nevű érkezett Olaszországból is Amerikába. A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhányat:
- Az 1920-as években a dél itáliai S.Constantinóból érkezett Giuseppe és Pasquale Sconda
New Jersey államban telepedtek le.
 - Ugyanebben az időben Hamburgon keresztül is érkeztek olasz származású Scondák, vélhetően észak Olaszországból .
(Emil Sconda)
- Nem tudni mikor, de érkeztek
Pennsylvania államba is nevük alapján olasz származású Scondák (Catherine, Minnie).

           Calabria

   Magna Grecia
 

Ezek után csak feltételezhetjük, hogy honnan is ered a Sconda család?

Calabriában, az i. e. 6 századtól kezdődően görög telepesek alapítottak gyarmatvárosokat elsősorban a tengerparti területeken. Azon a területen, ahol a lakosság ma is őrzi görög szokásait, dalait és ahol ma is élnek Scondák.
A lakosság sokfelé szóródását indokolják a terület igen mostoha körülményei Járványok, földrengés, kalóz portyázások, háborúk miatt sokszor néptelenedtek el egyes területei.
Az elvándorlás nemcsak Európa északi országai és Amerika felé történt, hanem Ukrajna felé is.
Mindezek alapján
a Scondák görög eredet inkább valószínűsíthető mint az olasz. 

 

A név
Sconda/      
       Skonda/
                  Shkonda
 
 

A nevet, a nyugat-európai  családok esetében 
Sconda, Kelet Európában általában Skonda
, Ukrajnában Shkonda formában írták.

 

Címer
Blasius Georgius Skonda            


   
                             

A család megőrzött egy címert is, amely heraldikusok szerint nem magyar jellegű. 
A címer sem a Magyar Országos Levéltárban, sem a Bécsi levéltárban nem ismert.

A család bizonyosan pecsétről rajzoltatta meg valaha, mert monogram is szerepel mellette.

Tehát a nemesség sem igazolódott, de a pecsét használóját sikerült azonosítani. Ö Blasius Georgius Skonda, aki
1797- ben, Jászón született és 1863-ban Aradon halt meg.

Vélhetően beosztásához használta a pecsétet. Életéről a Georgius ág ismertetésénél számolunk be.                                  


"a kard"


 


                               
 
A családnak volt egy Erdélyben élő női ága, akikkel mihelyt lehetőség nyílt rá, felvettük a kapcsolatot a kard ügyében. Igaz, hogy ez évtizedekbe került, de volt eredménye.
A kardról kiderült, hogy egy
tőrbot, de nem akárkié, hanem Tüköry Lajos szabadsághősé. Élete az Elisabetha ághoz kapcsolódik, ott mutatjuk be részletesebben.

Egy hadtörténész tanácsadónk mondta egyszer, hogy a "családi legendákat komolyan kell venni, csak éppen mindegyiknek utána kell járni.".....Hát utána jártunk.

                                    
                                                      ELSŐ SKONDÁKKEZDŐLAP