SKONDA CSALÁDFÁNK
 


EREDETELSŐ SKONDÁKKEZDŐLAP

 

jászói SKONDA
 család


Lakhelyek
Felvidék, Partium, Magyaroszág

Románia

Németország

 

 
Ezután családunkat mutatjuk be, melynek eddig ismert története a mai Kelet- Szlovákiában, Jászómindszenten (ma Poproč) és környékén kezdődik. Ez indokolja, hogy a család egy időben a jászói előnevet is használta, ill. egy ág Jászói-ra magyarosított. Bár a család szétszóródott és elég messze került erről a vidékről, a jászói származás emléke a családban megmaradt. A család katolikus vallású volt.

Foglalkozásuk miatt több lakhelyük volt a Felvidék keleti részén, a Partium és Magyarország középső ill. keleti részein.

2007-re Romániában csak női leszármazott maradt.

Németországban is él női leszármazott.
 

Foglalkozások
 

 
Az első ismert családtag mészáros mester volt, mely foglalkozást a szomolnoki ág vitte tovább. A másik ágon bádogos mestert találunk.

A Partiumba kerültek
gazdatisztként, közigazgatási munkakörökben (árvagyám, jegyző stb.) dolgoztak. A leszármazottak között katonatiszt, kirakatrendező, tanító, óvónő található.

A Budapestre kerültek különböző
közúti- ill. légi forgalmi munkakörökbe kerültek, bankban dolgoztak, vagy egyéb foglalkozásúak lettek.

Egy másik családtag
hengerész, leszármazottai pedig mozdonyvezetők lettek. Szakmájuk révén kerültek Nógrád megyébe, és Pestre, A leszármazottak között volt postamester, gyógyszerész, építész, tanítónő, porcelánfestő, fametsző, közgazdász és egyéb vegyes foglalkozású stb.
 

Az "Ős"
és
családfája


 

 
A XVIII. századra jellemzően a család sokszor változtatta lakhelyét. Ebből adódóan még lehetnek ismeretlen családtagok ebből az időből.  Nem tudható az sem, hogy az első Skonda honnan érkezett a környékre.

A család első ismert tagja
Joannes Skonda (1724kk.-1778) mészáros mester volt, aki Jászómindszentre/Poproč nősült, és Aranyidán/Zlatá Idka halt meg. Életéből nyolc év (1768-1776) nem ismert. Feltehető, hogy ebben az időben születtek általunk nem ismert gyermekei is.

Ősünknek eddig két felnőttkort megért fiát ismerjük, Georgiust és Michaelt.  A tőlük leszármazott család három népesebb ágát mutatjuk be, kiemelve annak néhány tagját.
   
kattintásra lassan indul


Az egyes személyekre vonatkozó részletes adatok a   III.sz.ősfán összeállításban találhatók, melyben betűrendes mutató segíti a név és hely megtalálását. A nevek az anyakönyvi formában szerepelnek.
Az
aláhúzott szövegre kattintva érhető el az adatbázis.                                                             

            Georgius ágElisabetha ág
Michael ágKEZDŐLAP